تجهیزات آزمایشگاه های گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد

 

 
 
 
آزمايشگاه تحقيقاتي
تنفس و ورزش
 
آزمایشگاه تحقیقاتی عروق 

دکتر محمدحسين بسکابادي

دکتر موسی الرضا حاج زاده

دکتر سعید نیازمند-

دکتر مریم محمود آبادی

دکتر ابوالفضل

خواجوی راد

دکتر سید محمود حسینی-

دکتر محمدناصر شافعی

دکتر مجید خزاعی  دکتر مریم محمودآبادی

 دکتر زهرا

غلام نژاد

وسایل و تجهیزات آزمایشگاه های گروه

 

 

 

 

 

منوی اصلی سایت