چیدمان ترمی دروس کارشناسی ارشد فیزیولوژی

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 24 اسفند 1395 10:39
بازدید: 960

 

 

تــــــرم اول

ردیف

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

 1

فیزیولوژی سلول

اختصاصی اجباری 2
2

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

جبرانی

3

بیوشیمی

جبرانی

2

4

بافت شناسی

جبرانی

5

نوروآناتومی

جبرانی

6

آناتومی تنه

جبرانی

1

7

آمار حیاتی

 اختصاصی اختیاری

2

8

روشهای فیزیولوژی

اختصاصی  اجباری

2

 

جمع واحد

 

14

.

تــــــرم دوم

ردیف

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

  1

بیوفیزیک/ زبان

اختصاصی اختیاری

 2

 2

فارماکولوژی

 اختصاصی اختیاری

 2

 3

فیزیولوزی قلب و گردش خون

تخصصی

2/5

 4

فیزیولوزی اعصاب

تخصصی

 3

 

جمع واحد

 

5/ 9

 .

تــــــرم ســـوم

ردیف

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

1

فیزیولوزی غدد درون ریز

تخصصی

2/5

2

فیزیولوژی گوارش

تخصصی

2

3

فیزیولوژی تنفس

تخصصی

2

4

فیزیولوزی کلیه و مایعات

تخصصی

2

5

کارآموزی

تخصصی

1

 

جمع واحد

 

9/5

.

تــــــرم چهارم

ردیف

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

1

پایان نامه

تخصصی

6

 

جمع واحد

 

6

منوی اصلی سایت