ليست غيبت هاي دانشجويان

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 26 مهر 1396 12:03 منتشر شده در 18 بهمن 1391
بازدید: 2546

لیست غیبت های کلیه دانشجویان گرو هها به شرح  زیر اعلام می شود، لازم به توضيح است که:
 
-برابر با ماده 24 آیین نامه آموزشی ، غیبت دانشـجویان در جلسـات درس اسـاتید بدون اجازه استـاد مـربوطه، غیــر موجه تلقـی شده و برابر ضوابـط مربوط قابـل پیگیــری است .

 

- برابر با ماده 24 آیین نامه آموزشی، ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از (چهار هفدهم)، عملي و آزمايشگاهي از (دو هفدهم) ، مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.

قابل توجه کلیه دانشجویان و نمایندگان گروه های آموزشی : ضوابط و مقررات گروه
 

گروه آموزشي
نام درس

تعداد واحد

ليست
پزشکی
فیزیولوژی1

0/8 واحد

لیست تعداد غیبت ها

پزشـــکي
فیزیولوژی2

2/5 واحد

ليست تعداد غيبت ها

پزشــکي
فیزیولوژی3

2/7واحد

ليست تعداد غيبت ها

پزشــکي
فیزیولوژی4

2واحد

ليست تعداد غيبت ها

داروســازي1
فیزیولوژی

4 واحد

يست تعداد غيبت ها

داروسازی 2
فیزیولوژی

4 واحد

ليست تعداد غيبت ها

دندانپزشکی1
فیزیولوژی

3 واحد

 ليست تعداد غيبت ها
دندانپزشــکي2
فیزیولوژی

2 واحد

ليست تعداد غيبت ها

 
 

منوی اصلی سایت