تاریخچه

تاريخچه گروه فيزيولوژي دانشکده پزشکی مشهد

دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

دانشکده: پزشکی

سال تأسيس گروه: 1338                                                                       

سال تفکيک گروه در صورت تفکيک و تأسيس گروه مستقل:        1364

سال تأسيس مقطع کارشناسي ارشد:       1377 

سال تأسيس مقطع دکتري تخصصی: 1387

سال تأسيس مقطع دستياری:      --                                    

مدير گروه:  دکتر ابوالفضل خواجوی راد

آدرس پست الکترونيک مدير گروه: KhajaviradA[at]mums.ac.ir

شماره تماس گروه: 38828565-051    نمابر : 38828564-051

 

 ليست اسامی اعضای هيئت علمی که از بدو تأسيس در اين گروه فعاليت داشتند.

 

نام و نام خانوادگی

شاغل يا بازنشسته

سال های فعاليت

در جه علمی

دکتر حسین قهرمان

بازنشسته

 

 

دکتر احمد اژدری

بازنشسته- مرحوم

 

 

دکتر محمد فخار بامشی زاده                               

بازنشسته- مرحوم

 

 

خانم دکتر ربانی

بازنشسته

 

 

خانم دکتر سیما بهروش

بازنشسته

 

 

دکتر اسحاق جلالی

بازنشسته

 

 

دکتر زهرا فاتحی حسن آباد

منفک از گروه

 

 

دکتر حبیب اله نعمتی

بازنشسته

1360تا1390

دانشیار

دکتر اکبر پژهان

شاغل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

 

دکتر زیبا رجائی

انتقال به اصفهان

1387تا1391

استادیار

دکتر سعيد سمرقنديان

انتقال به نیشابور

1386 تا 1390

استادیار

دکتر موسی الرضا حاج زاده

شاغل

1362تاکنون

استاد

دکتر محمد حسین بسکابادی

شاغل

1361 تاکنون

استاد

دکترسعید نیازمند

شاغل

1370 تاکنون

دانشیار

دکترابوالفضل خواجوی راد

شاغل

1384تاکنون

دانشیار

دکترسید محمود حسینی

شاغل

1385تاکنون

استاد

دکترمحمد ناصر شافعی

شاغل

1389 تاکنون

دانشیار

دکترمریم محمودآبادی

شاغل

1389تاکنون

دانشیار
دکترمجید خزاعی

شاغل

1393تاکنون

استاد

دکترزهرا غلام نژاد

شاغل

1393تاکنون

استادیار

دکتر سارا حسینیان

شاغل

1396 تاکنون

استادیار

           

منوی اصلی سایت