فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد گروه از ابتدا تا کنون

 

 


 
 
 

  

  دانشجویان کارشناسی ارشد گروه از ابتدای پذیرش تاکنون

 

 


 شماره دانشجویی


نام دانشجو

تاریخ فارغ التحصیلی

 1

79110159

اسماعیلی زاده مهدی

5/5/1382

 2

79110944

رضوی طوسی سيدمحمدتقي

2/11/1381

 3

79111834

مدیر وفادار

18/12/1382

4

79113182

جندقی پرستو

16/6/1382

10

80111045

کیانی سحر

22/9/1382

6

80111085

فرخفال خديجه

1/8/1382

7

80111105

قربانی احمد

12/11/1382

8

80111115

نظری برون اشرف

22/6/1382

9

81110996

اصلانی کلخوران محمدرضا

15/7/1383

10

81111111

غلام نژاد زهرا

24/12/1383

11

81111161

قاسم شیرازی محسن

28/8/1384

12

83111143

رحمانی زينب

14/12/1385

13

83111153

کشاورزی پورتفتی زكيه

27/10/1385

14

83111163

احمدزاده وسطی کلائی حسين

14/1/1386

15

83113063

امیری صديقه

22/12/1385

16

88111045

احمدی کلاته خونی بی بی مرضیه

26/6/1391

17

8511040114

اسلامی زاده محمدجواد

26/11/1387

18

8511040125

صفارزاده فاطمه

21/12/1387

19

8511040136

عامل ذبیحی نرگس

31/6/1389

20

8511040147

هواخواه شهرزاد

24/3/1389

21

8611040123

شفیعی سمیه

5/11/1389

22

8611040134

کفعمی لادانی مرضیه

16/5/1389

23

8611040145

سیدحسینی تمیجانی سیده معصومه

19/12/1388

24

8611040156

علوی نژاد خلیل آباد اعظم

12/8/1389

25

8711040187

حسینیان سارا

26/6/1390

26

8711040198

خاتمی لیلا

31/6/1390

27

8711040201

خدابنده لو فاطمه

28/6/1390

28

8711040289

نظری کلاته قاضی آزاده

29/6/1390

29

8715040090

شامحمدی مهرجردی سکینه

30/6/1390

30

8811040016

شهرکی سمیرا

15/6/1391

31

8811040027

رحیمی مطهره

12/5/1391

32

8811040038

فریدونی الهه

21/3/1391

33

8811040049

بایرامی گلتاج

26/10/1390

34

8811040630

خلیلی طرقبه منوره

13/6/1391

35

8911040041

مرادی مرجانه ریحانه

16/6/1392

36

8911040043

کاظمی نرگس

11/6/1392

37

8911040045

پاسبان صغری

16/4/1392

38

8911040047

فیض پور ازاده

1/4/1392

39

9010040001

غلامی مهتاج لیلا

1392/9/06

40

9010040002

زمردیان داود

1393/6/26

41

9010040005

موسوی سید مجتبی

1392/9/27

42

9010040006

چوپان کاره شادی

1393/06/22

43

9111040003

لشکری ملیحه

1393/11/04

44

9111040021

بهشتی فریماه

1393/5/19

45

9111040039

محبتی رضا

1393/11/25

46

9111040095

هاشم زهی میلاد

1393/6/15

47

9111040096

سهرابی فرزانه

1393/11/28

48

 

عبدالعلی فرامرزی

1394/5/31

49  

میلاد حق شناس

1394/8/17

50

 

فاطمه نوروزی

1394/09/01

51

   حسین پسندی 1395/03/08

52

  فاطمه ابارشی  1395

53

  بهمن امامی 1395/6/31
 54    فرشته اصغر زاده  1395/08/18
 55    رحیمه برگی  1395/09/16
56 92 هادی خدادادی 1395/12/25
57 92 زهره ناجی ابراهیمی یزد 1395/12/25
58 92

فائزه سادات طالبیان

1395/11/17
59 92

 مهسا یساولی

1396/04/11
 60  92  طیبه خدابخشی 1396/06/28
 61  92 سکینه خدادادی 1396/07/01
 

منوی اصلی سایت