کوریکولوم های رشته پزشکی

آخرین به روز رسانی شنبه, 21 مرداد 1396 10:55
بازدید: 392

 

 

کوریکولوم وزارت بهداشت  کوریکولوم فیزیولوژی 1 پزشکی
 کوریکولوم فیزیولوژی 2 پزشکی

کوریکولوم مصوب دانشکده پزشکی مشهد

طبق آموزش مبتني بر ارگان


 کوریکولوم فیزیولوژی1و2و 3 و4 پزشکی