کوریکولوم های رشته پزشکی

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 01 مرداد 1397 09:53
بازدید: 435

 

 

کوریکولوم وزارت بهداشت  کوریکولوم فیزیولوژی 1 پزشکی
 کوریکولوم فیزیولوژی 2 پزشکی

کوریکولوم مصوب دانشکده پزشکی مشهد

طبق آموزش مبتني بر ارگان


 کوریکولوم فیزیولوژی1و2و 3 و4 پزشکی