تماس با ما

 

 

گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مشهد – ایران

تلفن: 8828565-0513

0513-8002220

فاکس: 8828564-0513

 

منوی اصلی سایت