چیدمان ترمی دروسPh.dفیزیولوژی

 

 

چیدمان دروس Ph.D قیزیولوژی

تــــــرم اول

ردیف

نام درس

 اختیاری - اختصاصی

 اختصاصی - اجباری

جبرانی

تعداد واحد

1

آمار

    * 2

2

بیولوژی مولکولی

   

*

2

3

روشهای فیزیولوژی

    *

2

4

مباحث جدید پیشرفته درفیزیولوژی سلول

   *  

2

5

مباحث جدیدپیشرفته در فیزیولوزی گوارش

   *  

2

 6

سيستم هاي اطلاع رساني پزشکي*

   *  

1

 

تعداد واحد

     

10

*در صورتی که در مقطع کارشناسی ارشد این درس گذرانده نشده گذراندن آن اجباری است

 

تــــــرم دوم

ردیف

نام درس

  اختیاری - اختصاصی   اختصاصی - اجباری

جبرانی

تعداد واحد

1

مباحث جدید پیشرفته درفیزیولوژی اعصاب و حواس ویزه

    *  

3

2

مباحث جدید پیشرفته درفیزیولوژی قلب و گردش خون

    *  

3

3

مباحث جدید پیشرفته درفیزیولوژی غدد درون ریز و تولید مثل

   *    

4

جمع واحد

     

9

.

تــــــرم سوم

 

     

1

مباحث جدید پیشرفته درفیزیولوژی کلیه و آب الکترولیت ها

    *  

2

2

مباحث جدید پیشرفته درفیزیولوژی تنفس

    *


2

3

شناخت گیرنده ها

  *  


2

4

بیوتکنولوژی

  *    

2

5

نورواندوکرینولوژی

  *    

2

 

جمع واحد

   

 

10

.

تــــــرم چهارم

ردیف

نام درس

   اختیاری - اختصاصی    اختصاصی - اجباری

جبرانی

تعداد واحد

1

پایان نامه

   *  

20

 

جمع واحد

   

 

20

0

منوی اصلی سایت