برنامه توسعه گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد

برنامه توسعه گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد

رســــــــــــــــــــــــــــالــت کلــــــــــــــــــــــــــی:

1.آموزشی

 آموزش اساسی و کارآمد درس فیزیولوژی پزشکی به عنوان یکی از دروس پایه و بنیادی برای رشته های مختلف پزشکی به نحوی که دانشجویان دکترای حرفه ای و کارشناسی، پس از ورود به دوره بالینی و دانشجویان کارشناسی ارشد و Ph.D پس از فارغ التحصیلی با فیزیولوژی سیستمهای مختلف بدن به خوبی آشنا باشند

2. پژوهشی

آموزش  نظری و عملی روش های  تحقیق در حیطه های مختلف فیزیولوژی پزشکی به عنوان یکی از رشته های پایه و بنیادی در علوم پزشکی و انجام پژوهش های انسانی و حیوانی در زمینه های مختلف فیزیولوژی مبتنی بر اولویت های منطقه ای و کشوری.  

3. نیروی انسانی

تامین و تربیت نیروهای متخصص و کارآمد شامل اعضای هیات علمی، کارشناسان پژوهشی و نیروهای پشتیبانی برای دست یابی به اهداف و رسالت های آموزشی و پژوهشی گروه فیزیولوژی.

 چشـــــــــــــــــــــــــــــم انـــــــــــــــــــــداز گـــــــــــــــــــــروه:

گروه فیزیولوزی با تلاش مستمر در جهت توسعه هدفمند دانش فیزیولوژیبا در نظر گرفتن سیاستهای ملی- منطقه ای و دانشگاهی و بهره گیری از فناوریهای پیشرفته و روشهای نوین آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقا کمی و کیفی سطح اموزشی و پژوهشی گروه فعالیت خواهد نمود تا در چهارچوب برنامه زمانبدی شده به یکی از گروههای پیشگام فیزیولوژی کشورتبدیل گردد.

که دراین راستا چشم انداز  در حوزه های زیر تعریف می شود.

 1. تعداد اعضا هیات علمی
 2. امکانات آموزشی-پژوهشی گروه
 3. نیروی انسانی غیر هیات علمی
 4. تاسیس رشته های جدید
 5. راه اندازی مراکز تحقیقات
 6. ایجاد پژوهشکده
 7. افزایش تعداد دانشجو و ارتقاء کیفیت آموزش در مقاطع موجود و پیش بینی شده
 8. راه اندازی شرکتهای دانش بنیان
 9. دریافت کمکهای خارج دانشگاهی برای امور آموزشی پژوهشی
 10. برگزاری کارگاهها و دوره های بازآموزی
 11. مشارکت در آموزشهای همگانی سلامت و بهداشت
 12. پیگیری جهت اخذ مجوز برای امور پاراکلینیک توسط فیزیولوژیستها (عضویت نظام پزشکی)
 13. ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی گروه14
 14. .ارتقاء رتبه و موقعیت آموزشی- پژوهشی گروه فیزیولوژی در جشنواره ها

نقـــــــــــــــــــــــــاط قــــــــــــــــــــــــــــــوت

 1. داشتن هیات علمی متعهد، کارامد و متخصص با گرایشهای متنوع
 2. داشتن اعضای هیات علمی با تنوع تجارب کاری و هرم سنی مناسب
 3. برخورداری از زمینه های پژوهشی گسترده و کیفیت بالا
 4. دارا بودن مقاطع تحصیلات تکمیلی تخصصی
 5. داشتن رتبه های برتر دانشگاهی و کشوری درحوزه های آموزشی و پژوهشی
 6. داشتن دانشجویان علاقمند و مستعد
 7. برخورداری از مدیریت مشارکتی
 8. برخورداری از همدلی و روحیه تعامل و همکاری بالای درون گروهی و برون گروهی
 9. داشتن برنامه استراتژیک
 10. بهره مندی مناسب از همکاری های درون گروهی و برون گروهی
 11. داشتن اعضای هیات علمی توانمند
 12. تعداد بالای مقالات چاپ شده در نشریات معتبر علمی و پژوهشی ملی و بین المللی
 13. داشتن توانایی برای پذیرش دانشجویان شهریه پرداز و غیر ایرانی
 14. داشتن روحیه تعامل با صنایع و مراکز دانش بنیان
 15. برخورداری از پرسنل علاقمند و پرتلاش غیر هیات علمی در گروه

نقــــــــــــــــــــــــاط ضعـــــــــــــــــــــف:

 1. ناکافی بودن تعداد اعضای هیات علمی در برخی از گرایشهای فیزیولوژی
 2. عدم تناسب فضاهای آزمایشگاههای
 3. محدودیت فضای فیزیکی
 4. عدم تناسب امکانات موجود با توانمندیهای اعضای هیات علمی
 5. بروز نبودن و محدویت  امکانات تحقیقاتی
 6. نبود سیستم کارامد در امر پشتیبانی آموزشی و پژوهشی
 7. عدم تناسب بین توانمندی ها با سیاستهای حمایتی ازگروه
 8. نا مشخص بودن اعتبارات آموزشی پژوهشی گروه
 9. کمبود کارشناس آموزشی پژوهشی در گروه
 10. نا مناسب بودن سیستم هاي نظارت و ارزشیابی اساتید
 11. کمبود مراکز تحقیقاتی مصوب و فعال
 12. ناکافی بودن ارتباط با مراکز صنعتی و دانش بنیان
 13. ناکافی بودن ارتباط با سایر دانشگاههای داخل و خارج از کشور

فرصتــــــــــــــــــــــــــــــــــــها:

 1. نگرش و دیدگاه مثبت مسئولین دانشکده و دانشگاه و وزارت متبوع در جهت اهداف توسعه آموزشی و پژوهشی گروه
 2. حمایت مادی و معنوی مسئولین دانشکده و دانشگاه از اولویتهای آموزشی و پژوهشی گروه
 3. برگزاری مستمر فراخوان اعضای هیات علمی در دانشگاه
 4. هماهنگی مثبت با مدیریت دانشکده و دانشگاه
 5. وجود همکاران هیات علمی پایه در رده های بالای مدیریتی دانشگاه
 6. امکان ارتباط با دانشگاههای خارج از کشور
 7. وجود مراکز تحقیقاتی  و دانش بنیان متعدد در دانشگاه،منطقه و کشور
 8. مناسبهای بودن شرایط زندگی و دارا بودن فرهنگ اسلامی در سطح کشور برای جذب دانشجویان غیر ایرانی و مسلمان
 9. برخورداری از برکات بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج (ع)
 10. پیش بینی توسعه کمی وکیفی آموزش عالی و پژوهش در برنامه های توسعه کشوری و اسناد کلان

 

تـهدیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــــــا:

 1. در نظر نگرفتن سهمیه  کافی جهت گروه فیزیولوژی در فراخوانهای جذب هیات علمی دانشگاه
 2. ناکافی بودن حمایت مادی و معنوی مسئولین دانشکده و دانشگاه از اولویتهای آموزشی و پژوهشی گروه
 3. مدیریت نامناسب در اختصاص اعتبارات، خرید و توزیع تجهیزات و امکانات آموزشی و پژوهشی
 4. عدم ثبات مناسب در سیاستهای کلان در مورد برنامه های آموزشی و پژوهشی
 5. عدم امکان برنامه ریزی توسعه ای به دلیل بی ثباتی اقتصادی
 6. تفاوت قابل توجه درآمد در بخش خصوصی و دولتی
 7. نوسان در برنامه ها به دلیل بی ثباتی مدیریتها و تغییرات پی در پی مدیران

 

منوی اصلی سایت