معاون گروه

  نام و نام خانوادگی: دکتر مجید خزاعی
 

 

 
  تحصيلات: متخصص فیزیولوژی
 
  سمت/ رتبه:
گروه آموزشي: فیزیولوژی
مرتبه علمي: استاد تمام
 
  تلفن: 38002227 (051)  
  پست الكترونيكي: KhazaeiM[at]mums.ac.ir  
  رزومه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (CV)

 
  آدرس محل كار

مشهد، میدان آزادی، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی

 

 

منوی اصلی سایت