معاون گروه

  نام و نام خانوادگی: دکتر سعید نیازمند
 

 

 
  تحصيلات: متخصص فیزیولوژی
 
  سمت/ رتبه:
گروه آموزشي: فیزیولوژی
مرتبه علمي: دانشیار
 
  تلفن: 38002223 (051)  
  پست الكترونيكي:  NiazmandS[at]mums.ac.ir  
  رزومه :

فرم مشخصات علمي آموزشي (CV)

 
  آدرس محل كار

مشهد، میدان آزادی، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی

 

 

منوی اصلی سایت