برگزاری مصاحبه آزمون دکتری تخصصی

گروه فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تاریخ های 96/05/05 و 96/05/06  به عنوان برگزار کننده مصاحبه آزمون Ph.D  با همکاری اعضای هیات علمی دانشگاههای  اصفهان ، شیراز و اهواز به عنوان میزبان کشوری، اقدام به برگزاری مصاحبه آزمون دکتری تخصصی در رشته فیزیولوژی نمود.

این فرایند در دو روز و با 64 داوطلب ثبت نام کننده برای مصاحبه و در قالب 7 ایستگاه مصاحبه و با همکاری 16 هیات علمی برگزار شد.


 

منوی اصلی سایت