آموزش مجازی

ادامه

ژورنال کلاب

ادامه

فایل های آموزشی

ادامه

توسعه

ادامه

پژوهش

ادامه

آموزش

ادامه
IMAGE آئین نامه ها و فرم های مورد نیاز مراجعین
شنبه, 12 مرداد 1398
               فرمهای آموزشی مورد نیاز مراجعین    فرم درخواست عدم شرکت در کلاسهای... ادامه مطلب ...

شته فیزیولوژی به عنوان یک رشته مادر و مبنایی در علوم پزشکی نقش اساسی و بنیادی در کارآمدی و ارتقاء کیفی دانش پزشکی فراگیران و محققان رشته های مختلف پزشکی دارد.

 گروه فیزیولوزی با تلاش مستمر در جهت توسعه هدفمند دانش فیزیولوژی با در نظر گرفتن اولویت ها و اهداف برنامه ها و اسناد ملی- منطقه ای و دانشگاهی و نیز بهره گیری از فن آوریهای پیشرفته و روشهای نوین آموزشی و پژوهشی همراه با ارتقاء اخلاق حرفه ای در جهت ارتقا کمی و کیفی سطح اموزشی و پژوهشی گروه فعالیت خواهد نمود.
ادامه مطلب