سامانه های مورد نیاز

ادامه

فرآیندها

ادامه

فرم های مورد نیاز مراجعین

ادامه

همایش های علمی

ادامه

گالری تصاویر

ادامه

رشته فیزیولوژی به عنوان یک رشته مادر و مبنایی در علوم پزشکی نقش اساسی و بنیادی در کارآمدی و ارتقاء کیفی دانش پزشکی فراگیران و محققان رشته های مختلف پزشکی دارد.

 گروه فیزیولوزی با تلاش مستمر در جهت توسعه هدفمند دانش فیزیولوژی با در نظر گرفتن اولویت ها و اهداف برنامه ها و اسناد ملی- منطقه ای و دانشگاهی و نیز بهره گیری از فن آوریهای پیشرفته و روشهای نوین آموزشی و پژوهشی همراه با ارتقاء اخلاق حرفه ای در جهت ارتقا کمی و کیفی سطح اموزشی و پژوهشی گروه فعالیت خواهد نمود.
ادامه مطلب